S H A R E P O I N T C E N T E R
BPC PowerForms Script (Properties AND methods)

BPC PowerForms Script (Properties AND methods) یک متغیرعمومی جهانی به نام “form” در هر جایی که بتوانید از اسکریپت استفاده کنید موجود است: – event های فرم (Load, Validation و…) – Inside Enabled و Visibility formulas – در control Value-Change events – در رویدادهای سفارشی ارائه شده توسط کنترل های خاص (مانندgrids) DataItem Type : Object […]

محاسبات تاریخ با javascript در Nintex Forms

در اینجا هدف ما این است که یک کنترل date picker در فرم نینتکس خود داشته باشیم و وقتی روی آن تغییری ایجاد میکنیم، یک کنترل date picker دیگر بعلاوه ی 129 روز. با انتخاب تاریخ اصلی،آپدیت شود … لیست sharepoint با یک لیست sharepoint ساده و بخشی به نام “stored date” شروع می‌کنیم. وقتی روی […]

پیاده سازی Autocomplete Textbox در فرم های نینتکس

یکText box و Look up control به فرم NINETEXاضافه کنید… به تنظیمات پیشرفته کنترل(Advanced Settings) بروید و درقسمت “Store Client ID” گزینه YESرا انتخاب کنید. سپس، مقادیر را به شکل زیر پیکربندی کنید: -برای تکست باکس(Textbox): مقدارautocomplete textbox را ایجاد کنید. -برای Dropdown: مقدار autocomplete dropdown را ایجاد کنید. با این پیکربندی (تنظیمات)، کنترل ها […]

استفاده از BFC PowerForms در گردش کار Sharepoint Designer

BPC PowerForms را می توان به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده ها در یک مرحله Sharepoint Workflow استفاده کرد ، زیرا می تواند به هر نوع محتوای ممکن متصل شود.  1) سایت خود را در شیرپوینت دیزاینر باز کنید و “File/New/Sharepoint Content/Workflow” را انتخاب کنید. روی ok کلیک کنید. 2) با فرض اینکه لیستی […]

جایگزین کردن فرم نینتکس “Request Data” با پاورفرم

در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به دو بخش تقسیم می شود ، بخش اول توضیح نحوه جایگزینی فرم نینتکس با PowerForms و بخش دوم توضیح عملکردهای مورد نیاز در PowerForms است. 1. فرم نینتکس را با پاورفرم جایگزین کنید. با فرض اینکه Task List شما “Workflow Taks” […]

انتقال به صفحه دیگر بعد از ذخیره و بسته شدن فرم در Infopath

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، برای انتقال به صفحه دیگر بعد از ذخیره و بسته شدن فرم در Infopath، ابتدا یک InfoPath WebPart ایجاد می کنیم.   پس از افزودن WebPart باید فرم مورد نظر را در آن قرار دهیم. حال می خواهیم اگر فرم Infopath درون WebPart بسته بود اخطار دهد و صفحه […]

اسکریپت های مربوط به تاریخ در پاورفرم

آموزش پاورفرم – اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای مقداردهی کنترل DatePicker از فرمول زیر = new Date().format(“yyyy-MM-dd”); و برای مقداردهی کنترل DateTimePicker از فرمول زیر = new Date().format(“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”); پنهان کردن date در date time var c = form.GetControl(“c_OraPartenza”).InputControl; $(c.CTRL_DATE).parent().parent().css(“display”, “none”); اضافه / کم کردن روز به کنترل تاریخ – زمان […]

اسکریپت های مربوط به Grid در پاورفرم

آموزش پاورفرم – اسکریپت های کاربردی اسکریپت‌های مربوط به Data Grid  Name یک نام منحصر به فرد برای کنترل ارائه میدهد Binding نشان می دهد که آیا کنترل: 1)Unbound. کنترل داده‌های خود را در یک لیست جداگانه ذخیره می کند. جزئیات اصلی را با استفاده از آموزش کنترل DataEntryGrid ببینید. 2) Bound to a list […]

اسکریپت های مربوط به یوزر ها

آموزش پاورفرم – اسکریپتهای کاربردی   اسکریپت های مربوط به یوزر ها * ID یوزر var id = form.UserID();   * عبارت کامل نام کاربری var name = form.UserFullName();   * نام کاربر Login شده var name = form.LoginName();   وجود داشتن یوزر در داخل گروه var granted = (form.UserInGroup(“Administrators”) || form.UserInGroup(“2”));   * یوزر […]

اجرای لیست کوئری با استفاده از اسکریپت

آموزش پاورفرم – اسکریپتهای کاربردی اجرای لیست کوئری با استفاده از اسکریپت if (form.GetControl(“c_ID”).GetValue()== “”) { function callback(e) {  var s = “”;   if (pf.IsEmpty(e.ErrorMessage)) {       for (var i=0;i<e.ListItems.length;i++) {           if (i>0) s+=”, “;           s += e.ListItems[i].Title;          }       }       else {        s = e.ErrorMessage; } var cp=form.GetControl(“c_CodePersonli”); […]

آخرین نوشته ها