S H A R E P O I N T C E N T E R

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، برای انتقال به صفحه دیگر بعد از ذخیره و بسته شدن فرم در Infopath، ابتدا یک InfoPath WebPart ایجاد می کنیم.


 1

پس از افزودن WebPart باید فرم مورد نظر را در آن قرار دهیم.

حال می خواهیم اگر فرم Infopath درون WebPart بسته بود اخطار دهد و صفحه به صفحه اصلی و یا صفحه ی دیگری انتقال یابد.

2

 برای انجام این کار در همان صفحه یک Script Editor WebPart یا یک Content Editor WebPart بسازید و کد جاوااسکریپت زیر را در آن اضافه کنید.

$(document).ready(function(){

     if($('#DialogFinalMessage > div').html().length>0){

         window.location.href = "<Desired destination page URL>"

   }

});

 این اسکریپت پس از بسته شدن فرم،  صفحه ما را به مقصد مورد نظر هدایت می کند.

انتقال به صفحه دیگر بعد از ذخیره و بسته شدن فرم در Infopath

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها