S H A R E P O I N T C E N T E R
مقدمه

در این مقاله نحوه تبدیل یک سند Word به PDF را با استفاده از NINTEX workflowدر شیرپوینت خواهید دید. من یک سایت تیمی دارم که در آن یک کتابخانه اسناد “Shared Documents” موجود است. من به شما نشان خواهم داد که چگونه با اجرای workflow در  NINTEX برای سند، سند Word (docx.) را به PDF تبدیل کنید.

پیش نیازها
  1. مطمئن شوید که برنامه «Word Automation Service» در Central Administration پیکربندی شده است.
  2. اطمینان حاصل کنید که Word Automation Service در Central Administration  راه اندازی شده است.

طراحی گردش کار

یک عمل عبارت منظم برای دریافت URL  مبدا و جایگزینی .docx به .pdf و ذخیره URL مقصد در متغیر workflowاستفاده می شود. عمل تبدیل سند، سند منبع را به PDF تبدیل می کند.

تبدیل

روش زیر به یک گردش کار PDF تبدیل می شود:

  1. به Shared Documents بروید.
  2. روی تب “Library” کلیک کنید و سپس روی “Workflow Settings” کلیک کنید.
  3. بر روی “Create a Workflow in Nintex Workflow” کلیک کنید.
  4. روی “Cancel” کلیک کنید.

5. اکشن “Regular Expression” را از قسمت “Operations” بکشید و رها کنید.

 
6. روی “Configure” از لیست کشویی در عمل “Regular Expression” کلیک کنید.
7. بر روی دکمه “Variables” کلیک کنید.
 
8. بر روی دکمه “New” کلیک کنید.
 
9. نام متغیر را به عنوان “destinationURL” وارد کنید و نوع متغیر را به عنوان “Single line of text” انتخاب کنید.
10. روی “Save” کلیک کنید.
11. متغیر با موفقیت ایجاد شد.
 
12. در عمل Regular Expression باید docx را با pdf از ItemUrl جایگزین کنیم.
 
13. نتیجه را در متغیر workflow “destinationURL” که ایجاد کردیم ذخیره کنید.
 
14. روی “Save” کلیک کنید.
15. عمل سند «Convert» را از بخش «Libraries and lists» بکشید و رها کنید.
16. از لیست کشویی روی “Configure” کلیک کنید.
17. مقادیر عمل را مطابق شکل زیر پیکربندی کنید.
 
18. روی “Save” کلیک کنید.

 

انتشار workflow

1.روی دکمه “Publish” در نوار رابط  کلیک کنید.

2. اطمینان حاصل کنید که عنوان تنظیم شده است. به صورت اختیاری می توانید مقادیر توضیحات و تغییر نظرات را تنظیم کنید.

3. بر روی دکمه “Submit” کلیک کنید.

4. workflow  با موفقیت منتشر شد.

تست workflow

1.به Shared Documents بروید.

2. سند را انتخاب کنید و سپس روی “Workflows” در نوار رابط کلیک کنید.

 

3. روی Convert to PDF workflow کلیک کنید و سپس روی دکمه Start کلیک کنید.

 
4. پس از چند دقیقه وضعیت workflow به “Completed” تغییر می کند.
5. سند PDF تبدیل شده با موفقیت مطابق شکل زیر ایجاد شد.

 

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها