S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی


اجرای لیست کوئری با استفاده از اسکریپت

if (form.GetControl("c_ID").GetValue()== "") {

function callback(e) {

 var s = "";

  if (pf.IsEmpty(e.ErrorMessage)) {

      for (var i=0;i<e.ListItems.length;i++) {

          if (i>0) s+=", ";

          s += e.ListItems[i].Title;

         }

      }

      else {

       s = e.ErrorMessage;

}

var cp=form.GetControl("c_CodePersonli");

cp.SetValue(s);

}

form.LoadListQuery("کد پرسنلی", callback)}

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها