S H A R E P O I N T C E N T E R

دلیل گم کردنID  Outcome ها در Flexi task


 

وقتی شما اکشن Flexi task را کپی می کنید می بایست به آیدی های Outcome های آن توجه داشته باشید ، زیرا با هر بار تغییر آنها آیدی جدیدی در دیتابیس تولید میشود و هنگامی که شما فرمتان را با اینفوپت سفارشی می کنید این تغییر آیدی تنظیم نمی شود و به اصطلاح گردش کار شما آیدی گم می کند .

1

برای جلوگیری از این اشتباه دو را وجود دارد ، یکی اینکه در کپی کردن اکشن از تغییر نام خروجی در workflow  Nintexبپرهیزیم و این کار را به اینفوپت واگذار کنیم و دومی اینکه آیدی تغییر یافته را از محل Nintex Workflow Config database پیدا کرده و در فرم سفارشی شده تغییر دهیم .

2

3

 
 
 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها