S H A R E P O I N T C E N T E R

1- ابتدا نسخه اصلی پاورفرم را که در سایت قرار داده شده است دانلود نمایید .


2- فایل تقویم شمسی را در محل ذیل extract نمایید .

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\BPC\PowerWebForms\Scripts folder

3- تگ ذیل را در فایل Toolbox.xml در قسمت BPC PowerForms Binaries document library قرار دهید .

<Control Name="PersianDatePicker"></Control>

4 - کد ذیل را درقسمت Option => Include  وارد نمایید .

<script src="/_layouts/BPC/PowerWebForms/Scripts/PersianDatePicker/pf.persian.calendar.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/_layouts//BPC/PowerWebForms/Scripts/PersianDatePicker/calendar-system.css" title="system" </

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها