S H A R E P O I N T C E N T E R

Word Automation Service یک اپلیکیشن شیرپوینت است که برای تبدیل اسناد پشتیبانی شده توسط Microsoft Word سمت سرور استفاده می شود.


1) Central Administration را باز کنید.

2) بر روی "Manage service applications" که از Service Applications در دسترس است کلیک کنید.

1

3) از قسمت ریبون بر روی "New" کلیک کنید.

4) بر روی  "Word Automation Services" کلیک کنید.

2

5) برای سرویس اپلیکیشن خود قسمت های Name و Name App Pool را وارد کنید.

3

6) "Add to default proxy list" را انتخاب کنید.

7) بر روی "Next" کلیک کنید.

4

8) نام دیتابیس خود را وارد کنید.

5

9) روی "Finish" کلیک کنید.

10) اپلیکیشن Word Automation Service با موفقیت ساخته شد.

6

11) با کلیک بر روی WAS می توانید گزینه های زیر را مشاهده کنید.

7

8

9

10

پیکربندی Word Automation Service در شیرپوینت 2013

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها