S H A R E P O I N T C E N T E R
پیکربندی Word Automation Service در شیرپوینت 2013

Word Automation Service یک اپلیکیشن شیرپوینت است که برای تبدیل اسناد پشتیبانی شده توسط Microsoft Word سمت سرور استفاده می شود. 1) Central Administration را باز کنید. 2) بر روی “Manage service applications” که از Service Applications در دسترس است کلیک کنید. 3) از قسمت ریبون بر روی “New” کلیک کنید. 4) بر روی  “Word Automation Services” […]

آخرین نوشته ها