S H A R E P O I N T C E N T E R

تنظیمات Workflow Settings


از Workflow Settings می توان عنوان گردش کار و توضیحات، گزینه های شروع گردش کار، متغیرهای گردش کار ، ارتباطات ، و یک فرم شروع سفارشی را انتخاب کنید.

1

 

ü     : Start manually زمانی که این گزینه انتخاب گردد ، کاربر دارای گزینه ای برای شروع گردش کار به صورت دستی از منوی فهرست خواهد بود .

ü     Require manage list rights  : (برای لیست ها و کتابخانه ها): هنگامی که این گزینه انتخاب گردد ، می بایست کاربر برای شروع گردش کار نیاز به سطح مجوز Contributor permissions level باشد .

ü     Require manage web rights  : (قابل دسترس برای گردش کار سایت): هنگامی که این گزینه انتخاب گردد ، می بایست کاربر برای شروع گردش کار نیاز به مجوز در سطح سایت داشته باشد .

ü     Start when items are created(برای لیست ها و کتابخانه ها): هنگامی که یک آیتم در لیست ایجاد شده و یا آپلود گردیده ، با فعال شدن این گزینه گردش کار شروع خواهد شد .

ü       Start when items are modified(برای لیست ها و کتابخانه ها): زمانی که یک آیتم در کتابخانه یا لیست اصلاح شود ، گردش کار در کتابخانه یا لیست با فعال شده این گزینه شروع خواهد شد. چک کردن در یک سند نمی خواهد باعث گردش کار را آغاز کنیم.

ü       Conditional : این گزینه  برای تعریف شرایط برای شروع گردش کار می باشد

ü       Publish without validation :  مشخص می کند که وقتی گردش کار منتشر می شود گزینه های اعتبار نادیده گرفته می شود که در حالت عادی توصیه نمی شود ، در صورتی که گردش کار بزرگ و منتشر کردن ان زمان زیادی به طول خواهد انجامید می توان این گزینه را جهت تسریع در انتشار استفاده کرد. با این حال اگر این گزینه انتخاب گردد باز امکان مواجهه با ارورهای غیر منتظره خواهیم داشت .

ü       Enable workflow to start from the item menu : هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشد، گردش کار در منوی ویرایش زمینه نمایش داده می شود و می توان از منوی زمینه آن را اجرا کرد.

ü  Menu item label : این گزینه جهت نمایش نام گردش کار در منوی زمینه آیتم می باشد .

ü  Menu item image URLنمایش تصویر آیکن مانند در کنار Menu item label در منوی زمینه آیتم می باشد .

ü  Menu item position : محل قرارگیری نام گردش کار در منوی زمینه آیتم می باشد که به ترتیب 0 -1 -2- ... است .

ü  Enable custom history messages پیام هایی که بعد از اتمام هر Action در Workflow Historyبه نمایش گذاشته می شود .

ü

ü  Create workflow status column : با انتخاب گزینه ستونی تحت نام گردش کار موجود در لیست یا کتابخانه ای که گردش کار اجرا شده است به نمایش در خواهد آمد .

ü  Expected workflow duration:با فعال شدن این گزینه مدت زمان اجرای گردش کار در دیتابیس جهت اهداف گزارش گیری ذخیره خواهد شد .

ü  Task list : این منو جهت انتخا Task list های موجود جهت ارسال Task مربوطه می باشد

ü  History list : انتخاب لیست جهت ذخیره نتایج تمامی اکشن های گردش کار می باشد ، که پیشنهاد می شود همان مقدار پیشفرض استفاده گردد ؛ در نهایت می توان از منوی زمینه آیتم آن را تحت همین نام مشاهده کرد .

ü      Form type : مشخص کنید که فرم شروع گردش کار به طور پیش فرض، سفارشی، و یا فرم InfoPath است.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها