S H A R E P O I N T C E N T E R

هنگام استفاده از  FormNintex و Workflow Nintex با هم گاهی اوقات به اعتبارسنجی پیوست بر اساس یک وضعیت نیاز داریم...


در حالی که Nintex توانایی انجام منطق اعتبارسنجی شرطی برای اکثر کنترل ها را فراهم می کند این مورد برای پیوست ها قابل اجرا  نیست. Nintex برخی از قابلیت های بسیار مفید برای تأیید کنترل پیوست ها را فراهم می کند، مانند محدودیت حداقل و حداکثر پیوست و همچنین اعتبار سنجی قالب فایل. با این حال، هیچ توانایی برای تأیید پیوست ها به صورت شرطی یا تایید سفارشی جاوا اسکریپت برای خود کنترل پیوست وجود ندارد. برای تأیید پیوست ها باید اعتبار سنجی جاوا اسکریپت را به کنترل دیگری اضافه کنید .

ابتدا فرمی که دارای Title ، AttachmentوStatus control  به صورتDrop down هست ایجاد میکنیم ، 

1

چون که ما نمیتوانیم Validation   را بر روی کنترل Attachment  اجرا کنیم بر روی کنترل Status اجرا خواهیم کرد. 

2

1 مطابق شکل در قسمت Css Class   گزینه Val – status  را وارد کنید

2 برای قسمت Use Custom Validation  گزینهYes را انتخاب کنید

3 در قسمت Validation Function   نام را وارد کنید ، ما نام ValidateAttachments  را نامگذاری کردیم.

4 اگر میخواهید پیغامی را در   Custom Error Message وارد کنید

بعدا لازم است که شما در در قسمت Custom Validation Function  ، Custom JavaScript  Section   از Form Settingاضافه کنید

3

در مرحله آخر باید یک Rule   ، Formating را در  Status کنترلاضافه کنید ،

برای اضافه کردن یک Rule ، کنترل مورد نظر را انتخاب کنید ، و روی گزینه Add Rule کلیک کنید وRule  را ایجاد نمایید تا کنترل راHide  نماید .

در قسمت Condition از 1 == 1 استفاده کنید 

4

اگر شما تنظیمات نمایش کنترل خود را رویNo   بگذارید ، validation  روی کنترل اجرا نمی شود ، شما باید از طریق یک Rule کنترل راHide  نمایید.

حالا زمانی که شما فرم  را باز میکنید و سعی در این دارید که فرم را بدونAttachment   ذخیره کنیدError  دریافت میکنید و Attachment Box بصورت برجسته و قرمز میشود.5

 

توضیحات قطعه کد تابع ما بصورت ذیل میباشد :

6

7

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها