S H A R E P O I N T C E N T E R

در شیرپوینت 2013 شما می توانید با استفاده از فرآیند زیر Attachment های یک لیست را به یک کتابخانه اسناد منتقل کنید.


1

در شکل زیر تنظیمات اکشن Build String را مشاهده می کنید.

2

در شکل زیر تنظیمات اکشن Create Item را مشاهده می کنید.

3

در شکل زیر تنظیمات اکشن Copy to SharePoint را مشاهده می کنید.

4

انتقال Attachment های یک لیست به یک کتابخانه اسناد

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها