S H A R E P O I N T C E N T E R

این عملگر قابلیت تعریف کاربر در Active directory را در قالب گردش کار دارا می باشد .


این عملگر را می توان از قسمت provisioning جستجو کرد .

برای ورود به بخش تنظیمات عملگر می توان در منوی آبشاری کنار عنوان عملگر گزینه Configure را انتخاب و یا جهت سهولت امر روی آیکون عملگر دبل کلیک نمود .

 1

Options within this action

Active Directory Details

LDAP Path

LDAP path جهت مشخص کردن محل اکتیو دایرکتوری استفاده می شود؛ به طور مثال اگر دامنه سازمان شما MyCompany.com باشد LDAP به شرح ذیل می باشد :

LDAP://MyCompany.com/DC=MyCompany,DC=com

واحد های سازمانی نیز داخل به صورت “OU= “ که مخفف Organizational Units می باشد تعریف می شوند ، بدین صورت یک LDAP کامل به صورت ذیل می باشد :

LDAP://MyCompany.com/OU=Servers,DC=MyCompany,DC=com

User

همان کاربر مدنظر در اکتیو دایرکتوری می باشد .

Group

برای تعریف گروه کاربر از این گزینه استفاده می شود ؛ برای تعریف چندید گروه برای کاربر می توان از ; جهت تفکیک استفاده نمود .

Error the workflow if the user already exists in the group

با فعال کردن این گزینه در صورتی که کاربر مدنظر از قبل در اکتیو دایرکتوری ما تعریف شده باشد در گرددش کار با خطا مواجه خواهیم شد .

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها