×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 12746
-->

حذف همه ی موارد یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

نویسنده :  

برای انجام این کار یکی از کدهای زیر را در یک Script editor وارد کنید.

<input type="button" id="btnDeleteItems" value="Click Here"/>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

<script>
$(document).ready(function(){
$("#btnDeleteItems").click(function(){
DeleteAllItems();
});
});

function DeleteAllItems(){
var ctx = SP.ClientContext.get_current(),
list = ctx.get_web().get_lists().getByTitle('Ideas'),
query = new SP.CamlQuery(),
items = list.getItems(query);
ctx.load(items, "Include(Id)");
ctx.executeQueryAsync(function () {
var enumerator = items.getEnumerator(),
itemArray = [];
while (enumerator.moveNext()) {
itemArray.push(enumerator.get_current());
}

for (var s in itemArray) {
itemArray[s].deleteObject();
}
ctx.executeQueryAsync();
});
}
</script>


<input type="button" id="btnSubmit" value="Delete All Items" /><br/>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script>
$(function () {
bindButtonClick();
});
function bindButtonClick() {
$("#btnSubmit").on("click", function () {
deleteAllItemsFromList();
});
}

var clientContext;
var website;
var oList;
var cnt = 0;

function deleteAllItemsFromList() {
clientContext = SP.ClientContext.get_current();
website = clientContext.get_web();
oList = website.get_lists().getByTitle('SourceList');

var camlQuery = new SP.CamlQuery();
camlQuery.set_viewXml('<View><RowLimit>100</RowLimit></View>');
this.collListItem = oList.getItems(camlQuery);

clientContext.load(website);
clientContext.load(collListItem, 'Include(Id)');
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed));
}

function onQuerySucceeded(sender, args) {
var listItemInfo = ";
var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext()) {
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
var ID = oListItem.get_id();
var oListItemDel = oList.getItemById(ID);
oListItemDel.deleteObject();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onDeleteSucceeded), Function.createDelegate(this, this.onDeleteFailed));
}
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Failed');
}

function onDeleteFailed(sender, args) {
alert('Failed');
}

function onDeleteSucceeded(sender, args) {
cnt = cnt + 1;
alert('Delete success : ' + cnt);
}
</script>

حذف همه ی موارد یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا