S H A R E P O I N T C E N T E R

یک app catalog site حاوی نوع خاصی از Document Library است که برای بارگذاری و ذخیره app package files برای SharePoint app ها استفاده می شود. نمیتوان بیش از یک مجموعه App Catalog site در یک وب اپلیکیشن وجود داشته باشد یا هر وب اپلیکیشن می تواند تنها یک مجموعه App Catalog site داشته باشد. چندین App Catalogs  در farm وجود دارد.


app catalog نوعی مجموعه سایت است که در آن برنامه‌های سفارشی خود را برای سازمان نگهداری یا ذخیره می‌کنیم. و در صورت نیاز از آن برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد. ما همچنین می توانیم SPFx package file را در app catalog site در SharePoint بارگذاری کنیم.

ایجاد کاتالوگ برنامه SharePoint on-premise

اکنون، نحوه ایجاد یک app catalog site در SharePoint 2013/2016 را خواهیم دید.

ابتدا administration (مدیریت مرکزی) SharePoint 2013 را باز کنید. سپس Apps را از سمت چپ انتخاب کنید تا صفحه برنامه ها باز شود. در آنجا روی Manage App Catalog از بخش مدیریت برنامه در صفحه برنامه ها کلیک کنید.

1

سپس در صفحه Manage App Catalog، روی create a new app catalog site و سپس روی OK کلیک کنید. قبل از آن می توانید وب اپلیکیشن را نیز بررسی کنید یا در صورت تمایل می توانید وب اپلیکیشن را تغییر دهید.

 2

سپس صفحه Create App Catalog باز می‌شود که در آن می توانید عنوان، توضیحات، URL و Site Collection Administrator را وارد کنید و سپس روی " Create " کلیک کنید.

3  

ساخت  app catalog SharePoint PowerShell

در ادامه PowerShell command  برای ایجاد یک App catalog site با استفاده از PowerShell  در SharePoint 2013/2016 یا SharePoint 2019 آمده است.

New-SPSite -Url http://sp:1001/sites/AppCatalog -OwnerAlias "serverName\sp_admin" -Name "App Catalog site" -Template "APPCATALOG#0"

SharePoint 2013 app catalog site با استفاده از مدیریت مرکزی و PowerShell با موفقیت ایجاد می شود.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها