×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 12746
-->

Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل با استفاده از JavaScript object model (jsom)

نویسنده :  

برای انجام این کار کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید.

کد زیر برای نمایش آیتم ها در یک جدول در شیرپوینت مورد استفاده قرار می گیرد.

<script language="javascript" type="text/javascript">
function retrieveListItemsInclude() {
var table = document.getElementById('cntryTable');
while (table.rows.length > 1) {
table.deleteRow(1);
}
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var oList = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyTestList');
var camlQuery = new SP.CamlQuery();
camlQuery.set_viewXml('<View><RowLimit>100</RowLimit></View>');
this.collListItem = oList.getItems(camlQuery);
clientContext.load(collListItem, 'Include(Title)');
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)); }
function onQuerySucceeded(sender, args) {
var listItemInfo = ";
var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext()) {
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
var table = document.getElementById('cntryTable');
var row = table.insertRow(1);
var cell1 = row.insertCell(0);
cell1.innerHTML = oListItem.get_item('Title');
} }
function onQueryFailed(sender, args) { alert('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace()); } </script>
<table id="cntryTable" border="1″>
<tbody>
<tr>
<th>
Title
</th>
</tr>
</tbody>
</table>

<input type='button' value='Display List Items' onclick="retrieveListItemsInclude();"/>

کد زیر برای Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل مورد استفاده قرار می گیرد.

<script language="javascript" type="text/javascript">
function generateexcel() {
var x = document.getElementById('cntryTable').rows;
var xls = new ActiveXObject(“Excel.Application");
xls.visible = true
xls.Workbooks.Add
for (i = 0; i < x.length; i++) {
var y = x[i].cells;
for (j = 0; j < y.length; j++) {
xls.cells(i + 1, j + 1).value = y[j].innerText;
}
}
}
</script>
<input type='button' value='Export To Excel' onclick="generateexcel();"/>

Export کردن آیتم های یک لیست به اکسل با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا