×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 12746
-->

توابع SQL

نویسنده :  

SQL توابع تعریف شده زیادی برای انجام محاسبات بر روی داده ها دارد ...

توابع Aggregate در SQL

توابع Aggregate تنها یک مقدار را براساس داده های یک ستون برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Aggregate

:AVG()میانگین مقادیر یک ستون را بر می گرداند

فرم دستور AVGدر SQL

SELECTAVG(column_name)FROMtable_name

:COUNT()شماره سطرهای یک ستون را برمی گرداند

فرم تابع (COUNT(column_name در SQL

تابع COUNT(column_name) تعداد مقادیر ستون مشخص شده را بر می گرداند (مقدار NULL شمرده نمی شود.(

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

  فرم تابع (*)COUNTدر SQL

تابع (*)COUNT تعداد رکوردهای یک جدول را بر می گرداند.

SELECT COUNT(*) FROM table_name

فرم تابع COUNT(DISTINCT column_name) در SQL

تابع COUNT(DISTINCT column_name) تعداد مقادیر متمایز از یک ستون معین را بر می گرداند.

SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name

نکته: تابع COUNT(DISTINCT) در ORACLE و Microsoft SQL Server کار می کند اما در Microsoft Access کار نمی کند.

:FIRST()اولین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستورFIRST_value() در SQL

SELECTFIRST(column_name)FROMtable_name

نکته: تابع FIRST() تنها در MS Accessکاربرد دارد.

روش جایگزین جهت استفاده از تابع FIRST() در SQL Server, MySQL و Oracle

فرم دستور در SQL Server

SELECT TOP 1 CompanyName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC

:LAST()آخرین مقدار ستون را بر می گرداند

:MAX()بزرگترین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستور MAX() در SQL

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

:MIN()کوچکترین مقدار ستون را بر می گرداند

:SUM()مجموع داده های ستون را بر می گرداند

فرم دستور SUM() در SQL

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

توابع Scalar در SQL

توابع Scalar تنها یک مقدار را بر اساس داده ورودی برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Scalar

:UCASE() کاراکتر های یک فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می کند

:LCASE()کاراکتر های یک فیلد را به حروف کوچک تبدیل می کند

:MID()کاراکترهایی را از یک فیلد متنی بیرون می کشد

:LEN()طول یک فیلد متنی را بر می گرداند

:ROUND()یک فیلد عددی را به عددی با تعداد اعشار مشخص گرد می کند

:NOW() تاریخ و ساعت جاری سیستم را بر می گرداند

:FORMAT() مشخص می کند یک فیلد با چه فرمتی نمایش داده شود

برترین مطالب آموزشی

این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به
در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در
برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی
ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک
آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای
//courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر

برخی از سامانه های طراحی شده

meeting
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/a1f319dcd310423b7b94557726a42895.jpg
09 اسفند 1398
5:00pm 6:00pm
3
18 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
3
06 بهمن 1398
5:00pm 6:00pm
cache/resized/765d5e6f887f6f9713212b8b665b99ed.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا