S H A R E P O I N T C E N T E R

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی


باز کردن یک آدرس به صورت pop up و با طول و عرض دلخواه

OpenUrl(url, caption, width, height, x, y, callback)

code :

form.OpenUrl("http://www.sharepointcenter.ir", "Caption", 1000, 1000, "10", "10", callback);

function callback(e){

alert("Done");

{

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها