S H A R E P O I N T C E N T E R

1. کد زیر را درقسمت Include پاورفرم قرار دهید :


 

<script>

   function HookDragNDrop(form)

   {

      var attachments = form.Form.ATTACHMENTS_DIV;

      

      // Optional.   Show the copy icon when dragging over.  Seems to only work for chrome.

      attachments.addEventListener('dragover', function(e) {

         e.stopPropagation();

         e.preventDefault();

         e.dataTransfer.dropEffect = 'copy';

      });

      // Get file data on drop

      attachments.addEventListener('drop', function(e) {

         e.stopPropagation();

         e.preventDefault();

         var files = e.dataTransfer.files; // Array of all files

         alert(files[0].name); //get the first file. Here you would have to find a way of uploading the files through javascript, reading HTML5 FileReader object.

      });

   }

</script>

2. کد زیر را در قسمت  LoadCompleted  قرار دهید :

HookDragNDrop(form);

 
 
 

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها