S H A R E P O I N T C E N T E R

دراین آموزش می خواهیم تعداد موارد موجود در یک لیست را با استفاده از اسکریپت آموزش دهیم.


وارد لیست مورد نظر خود شوید و روی Edit Page کلیک کنید.

1

از قسمت Media and Content یک وب پارت از نوع Content Editor به صفحه اضافه کنید.

2

روی لینک Edit HTML Source Link کلیک کنید.

3

در کادر HTML Source Source ، کنترل هایی را که استفاده خواهد شد، (یک دکمه و یک تگ span با آیدی “itemCount”) ایجاد کنید.

4

سپس اسکریپت های مربوط به آیدی “itemCount” را وارد کنید.

5

روی Ok کلیک کرده ، سپس Stop Editing را انتخاب کنید.

برای دیدن نتیجه روی Show Total Item Count کلیک کنید.

6

نمایش تعداد موارد موجود در لیست بااستفاده از اسکریپت

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

آخرین نوشته ها