S H A R E P O I N T C E N T E R
نمای تقویم شیرپوینت را فیلتر کنید

بسیار خوب، بنابراین برنامه در اینجا ایجاد یک فیلتر برای یک تقویم شیرپوینت است که کد رنگی رویدادها و فیلتر کردن بر اساس ستون تقویم را آسان می کند.این برنامه از چندین تقویم یا همپوشانی تقویم استفاده نمی کند،برای یک تقویم است، به عنوان مثال، تقویمی برای رزرو اتاق جلسه یا اتومبیل های استخر.در زیر […]

فایل های گزارش تراکنش های پایگاه داده پیکربندی شیرپوینت را کوچک کنید.

در این آموزش شیرپوینت در مورد چگونگی کوچک کردن فایل های گزارش تراکنش در شیرپوینت بحث خواهیم کرد. اگر DB فایل های گزارش تراکنش پر باشد، هنگام انجام چند عملیات در شیرپوینت با خطا مواجه خواهید شد. پیغام خطا این است که ” در هنگام بازیابی، فضای دیسک شما تمام می شود. برای خالی کردن […]

آخرین نوشته ها