S H A R E P O I N T C E N T E R
انتقال مجموعه سایت از یک شیرپوینت به شیرپوینت دیگر

در این مطلب می خواهیم بهترین  راه (که پیدا کرده ایم) را برای انتقال مجموعه سایت درون محل به سرور جدید را آموزش دهیم. این راهکار فقط مناسب  وضعیتی هست که سرور اصلی و سرور جدید هر دو از یک نسخه مشابه شیرپوینت استفاده کنند. یعنی ارتقای سایت ها از یک نسخه شیرپوینت به نسخه […]

آخرین نوشته ها