-->

اسکریپت های مربوط به Grid

نویسنده :  

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی

اسکریپت های مربوط به گرید

 

 • مقدار دهی به آیتم های گرید

var items = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetAllItems();

for (var i=0; i < items.length; i++)

{

 form.GetControl("c_Param1").SetValue(items[i].Param1); 

 form.GetControl("c_Param2").SetValue(items[i].Param2);

}

 • پنهان کردن ستون هایی از گرید

 

ctrl =  form.GetControl("DataEntryGrid name");

$(ctrl.InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid").hideColumn("Column name");

 

 • تغییر دستی جای ردیف های گرید

var c = form.GetControl("c_DEG");

var grid = $(c.InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid");   

moveGridRowUp(grid);

 

  function moveGridRowUp(grid) {

     var row = grid.select();

     if (row)

     {

          var dataItem = grid.dataItem(row);

          var index = grid.dataSource.indexOf(dataItem);

          var newIndex = Math.max(0, index - 1);

          if (newIndex != index) {

            grid.dataSource.remove(dataItem);

            grid.dataSource.insert(newIndex, dataItem);

          }

     }

    }

 • اضافه کردن ردیف به دیتا انتری گرید

// gets dataentrygrid

var compgrd = form.GetControl("yourDataEntryGrid").InputControl;

var grid = $(compgrd.CTRL_GRID).data("kendoGrid");

//creates new item

var newItem = compgrd.CreateEmptyItem();

newItem.__Status = "New";

newItem.Title = "Some Title";

newItem.randomProperty = "Enter a value";

 

//adds new item

grid.dataSource.add(newItem);

 • مقدار دهی آیتم های گرید با ایجاد شرط در DataEntryGrid's LoadCompleteScript

for (var i = 0; i < items.length; i++) {

    if (items[i].column3 == "high") {

        items[i].SetValue("column3", "Need to fix..");

 

    }

}

 • sort کردن در گرید

 

var grid = $(form.GetControl("yourDataGrid").InputControl.CTRL_GRID).data("kendoGrid");

var dsSort = [];

dsSort.push({ field: "Title", dir: "asc" });

dsSort.push({ field: "Name", dir: "asc" });

grid.dataSource.sort(dsSort);

 

 • گرفتن مقداری از آیتم select شده در گرید و نشاندن آن در کنترلی دیگر

var item = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetSelectedItem();

form.GetControl("c_Label").SetValue(item.Title);

 • جمع کردن مقادیر یک ستون از گرید (Quantity) و نشاندن آن در کنترلی دیگر

var sum = 0;

var items = form.GetControl("c_GridName").InputControl.GetAllItems();

for (var i=0; i < items.length; i++)

{

  sum = sum + items[i].Quantity;

}

 • تازه سازی گرید

form.GetControl("c_GridName").InputControl.RefreshGrid();

 • پنهان کردن دکمه های گرید

form = ALL_FORMS[0].Form.FormTemplate;

gridDetail = form.GetControl('Name_Grid') ; 

HideBtn = gridDetail.InputControl.CTRL_BUTTON_DELETE;

HideBtn.disabled = true

 • اضافه کردن یک ردیف با شرایط خاص از یک کنترل Data entry grid به یک یک کنترل Data entry grid دیگر

var Status =form.GetControl("c_ Status ").GetValue();

var firstGrid = form.GetControl("c_firstGrid").InputControl.GetAllItems();

for (var i = 0; i < c_firstGrid.length; i++)

{

var VColumn1= c_firstGrid[i]. Column1;

var Vcolumn2= c_firstGrid[i]. Column2;

var Vcolumn3= c_firstGrid[i]. Column3;

each_item_firstGrid = c_firstGrid[i];

var Value=form.GetControl("c_Value").GetValue();

if(Value >=1)

{

var item = new Object();

item. SecondGrid_Column1 = VColumn1;

item. SecondGrid_Column2 = Vcolumn2;

item. SecondGrid_Column3 = Vcolumn3;

form.GetControl("c_ SecondGrid ").InputControl.AddNewRow(item);

}

}

 • شماره ردیف به صورت اتومات

کد بالا را در قسمت   scriptsدر تنظیمات کنترل گردی قراردهید .

 

 

  index = 0 ;

  gridPhase = form.GetControl('DataEntryGrid Name') ;

  gridItems = gridPhase.InputControl.GetAllItems();

  for (var i=0; i < gridItems.length; i++)

  {

   index += 1 ;

   debugger;

   itemEach = gridItems[i] ;

   itemEach.SetValue('Row Number Field Name' , index);

  }

 

سپس کد ذیل را در  extra در قسمت DataLoadedScript وارد نمائید

.

  index = 0 ;

 for (var i=0; i < items.length; i++)

 {

  index += 1 ;

  itemEach = items[i] ;

  itemEach.Row Number Field Name =  index ;

 }

 • مقدار دهی به آیتم های Grid با Look up زدن به لیست

if (fieldName == "Grid Name")

{

 function callback(e)

  if (e.ErrorMessage)

 {

  alert("Error");

  }

 else

 {

    if (e.ListItems.length > 0)

    {

     //  alert("items found"); 

var I=e.ListItems[0].ID; 

item.SetValue("ID", I);

var FirstValue=e.ListItems[0].Gender;

item.SetValue("Gender", FirstValue);

var SecondValue=e.ListItems[0].Age; 

item.SetValue("Age", SecondValue);

 }

    else

  {

       alert("no items found");

    }

  }

}

criteria = [];

var ss = new pf.SearchSpec();

ss.FieldName = "ID"; 

ss.FieldValue = pf.GetValueFromLookup(item.Title);

ss.Operator = "Equals";  //Equals,NotEquals,Greater,GreaterOrEqual,Less,LessOrEqual,IsNull,IsNotNull,BeginsWith,Contains,In, DateRangesOverlap

ss.Type = "Text";

criteria.push(ss);

form.LoadRecords("Site URL", "List Name", "", criteria, null, null, false, 0, callback);

}

برترین مطالب آموزشی

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
1- ابتدا نسخه اصلی پاورفرم را که در سایت قرار داده شده است دانلود نمایید . 2- فایل تقویم
کد ذیل را درقسمت Option => Include  وارد نمایید . div.k-grid-header, div.k-grid-footer{
تغییر عرض نمایش ستون ها با کمک شیرپوینت دیزاینر و بدون کد نویسی بعد از باز کردن نمای دلخواه در
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel در صورتی تکمیل می شود که تمامی شاخه های آن
  دلیل گم کردنID  Outcome ها در Flexi task وقتی شما اکشن Flexi task را کپی می
فعالسازی Drag & Drop در Attachment فرم ساز PowerForms 1. کد زیر را درقسمت Include پاورفرم
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند

برخی از سامانه های طراحی شده

cache/resized/ac6988e056ca8d798e239cc2707b1d06.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی
cache/resized/b136b44ef739ccdaf6df0cddbe3dd750.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان در
cache/resized/4dcba876779c829aac4282a4b42207a3.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
یکی از مهمترین مسایل در طراحی شیرپوینت قسمت
cache/resized/5825b621af6c25f9bd1fa11d232f174e.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
اهداف هوش تجاری بهینه سازی، تحلیل،کنترل و
cache/resized/2155eeaacb47eb990b813d3f9529be73.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 6:00pm
سیستم مدیریت انبارچیست؟ انبار محل و فضایی
cache/resized/f86aefb848fcf6f4b935c7f13ea63686.jpg
29 فروردين 1394
3:00pm 4:00pm
اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد
cache/resized/d6c35a271c74db1ff66e075b9ce5f5eb.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 5:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/b0d8eff006dc40397fc72c06479b6f5d.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت   خدمات
cache/resized/a49765f249cd5b84b49f710953491c16.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/0bdfe68abc02f4eb90dfe71c90e81610.jpg
02 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت  

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

 • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
 • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
 • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا