S H A R E P O I N T C E N T E R
20 مثال Power bi measure

در این آموزش power bi، انواع نمونه های Power Bi measure را مورد بحث قرار می دهیم. نمونه های Power Bi measure عبارتند از: 1. Power bi measure concatenate two columns 2. Power bi measure compare two columns 3. Power bi measure distinct count 4. Power bi measure for the sum of the previous month 5. […]

ایجاد گزارشهای جذاب با Power BI

وجود گزارشات در هر صنعتی ضروری است. Power BI یک برنامه رایگان مایکروسافت است که برای تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کارها و تجارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سرویس کمک می کند تا داده های خود را متصور کنید، آن را در سازمان خود به اشتراک بگذارید و یا آن را در برنامه […]

آخرین نوشته ها