-->

اسکریپت های مربوط به تاریخ پاورفرم

نویسنده :  

آموزش پاورفرم - اسکریپتهای کاربردی

 اسکریپت های مربوط به تاریخ

 • برای مقداردهی کنترل DatePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd");

 • و برای مقداردهی کنترل DateTimePicker از فرمول زیر

= new Date().format("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

 • پنهان کردن date در date time

var c = form.GetControl("c_OraPartenza").InputControl;

$(c.CTRL_DATE).parent().parent().css("display", "none");

 • اضافه / کم کردن روز به کنترل تاریخ زمان

var theNewDateValue= pf.AddDaysToDate(new Date(), 2);

alert(theNewDateValue);

اگر تاریخ بصورت string باشد :

var theDateValue = form.GetControl('c_Date').GetValue();

var theNewDateValue = pf.AddDaysToDateString(theDateValue, 2);

alert(theNewDateValue );

 • کم کردن 10 روز به روز جاری

adddays(now(), -10)

 • اضافه / کم کردن ماه به کنترل تاریخ زمان

addmonths(DateTime date, int months)

addmonths(today(), 1)

 • اضافه / کم کردن سال به کنترل تاریخ زمان

addyears(DateTime date, int years)

 • اختلاف بین دو فیلد تاریخ

var toDate = new Date(Date1);

var fromDate = new Date(Date2);

var Datediff = (toDate - fromDate) / (1000 * 60 * 60 * 24);

form.GetControl("c_FinalDiff").SetValue(Datediff);

parse کردن تاریخ به string و گرفتن مقادیر سال و ماه و روز و...

var dateInStringFormat = form.GetControl("c_RegistrationDate").GetValue();

var registrationDateObject = pf.ParseDate(dateInStringFormat);

var theRegistrationYear = registrationDateObject.getFullYear();

alert(theRegistrationYear);

سایر متد ها :

getDay()

getMonth()

getHours()

getSeconds()

getTime()

setDate()

setFullYear()

setHours()

setMonth()

setSeconds()

 • تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی به زبان جاوا اسکریپت (قابل استفاده در پاورفرم)

function div(a, b) {

    return parseInt((a / b));

}

function gregorian_to_jalali(g_y, g_m, g_d) {

    var g_days_in_month = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];

    var j_days_in_month = [31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29];

    var jalali = [];

    var gy = g_y - 1600;

    var gm = g_m - 1;

    var gd = g_d - 1;

    var g_day_no = 365 * gy + div(gy + 3, 4) - div(gy + 99, 100) + div(gy + 399, 400);

    for (var i = 0; i < gm; ++i)

        g_day_no += g_days_in_month[i];

    if (gm > 1 && ((gy % 4 == 0 && gy % 100 != 0) || (gy % 400 == 0)))

        /* leap and after Feb */

        g_day_no++;

    g_day_no += gd;

    var j_day_no = g_day_no - 79;

    var j_np = div(j_day_no, 12053);

    /* 12053 = 365*33 + 32/4 */

    j_day_no = j_day_no % 12053;

    var jy = 979 + 33 * j_np + 4 * div(j_day_no, 1461);

    /* 1461 = 365*4 + 4/4 */

    j_day_no %= 1461;

    if (j_day_no >= 366) {

        jy += div(j_day_no - 1, 365);

        j_day_no = (j_day_no - 1) % 365;

    }

    for (var i = 0; i < 11 && j_day_no >= j_days_in_month[i]; ++i)

        j_day_no -= j_days_in_month[i];

    var jm = i + 1;

    var jd = j_day_no + 1;

    jalali[0] = jy;

    jalali[1] = jm;

    jalali[2] = jd;

    return jalali;

    //return jalali[0] + "_" + jalali[1] + "_" + jalali[2];

    //return jy + "/" + jm + "/" + jd;

}

function get_year_month_day(date) {

    var convertDate;

    var y = date.substr(0, 4);

    var m = date.substr(5, 2);

    var d = date.substr(8, 2);

    convertDate = gregorian_to_jalali(y, m, d);

    return convertDate;

}

function get_hour_minute_second(time) {

    var convertTime = [];

    convertTime[0] = time.substr(0, 2);

    convertTime[1] = time.substr(3, 2);

    convertTime[2] = time.substr(6, 2);

    return convertTime;

}

function convertDate(date) {

    var convertDateTime = get_year_month_day(date.substr(0, 10));

    convertDateTime = convertDateTime[0] + "/" + convertDateTime[1] + "/" + convertDateTime[2] + " " + date.substr(10);

    return convertDateTime;

}

function get_persian_month(month) {

    switch (month) {

        case 1:

            return "فروردین";

            break;

        case 2:

            return "اردیبهشت";

            break;

        case 3:

            return "خرداد";

            break;

        case 4:

            return "تیر";

            break;

        case 5:

            return "مرداد";

            break;

        case 6:

            return "شهریور";

            break;

        case 7:

            return "مهر";

            break;

        case 8:

            return "آبان";

            break;

        case 9:

            return "آذر";

            break;

        case 10:

            return "دی";

            break;

        case 11:

            return "بهمن";

            break;

        case 12:

            return "اسفند";

            break;

    }

}

برترین مطالب آموزشی

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
1- ابتدا نسخه اصلی پاورفرم را که در سایت قرار داده شده است دانلود نمایید . 2- فایل تقویم
کد ذیل را درقسمت Option => Include  وارد نمایید . div.k-grid-header, div.k-grid-footer{
تغییر عرض نمایش ستون ها با کمک شیرپوینت دیزاینر و بدون کد نویسی بعد از باز کردن نمای دلخواه در
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel در صورتی تکمیل می شود که تمامی شاخه های آن
  دلیل گم کردنID  Outcome ها در Flexi task وقتی شما اکشن Flexi task را کپی می
فعالسازی Drag & Drop در Attachment فرم ساز PowerForms 1. کد زیر را درقسمت Include پاورفرم
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند

برخی از سامانه های طراحی شده

cache/resized/ac6988e056ca8d798e239cc2707b1d06.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی
cache/resized/b136b44ef739ccdaf6df0cddbe3dd750.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان در
cache/resized/4dcba876779c829aac4282a4b42207a3.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
یکی از مهمترین مسایل در طراحی شیرپوینت قسمت
cache/resized/5825b621af6c25f9bd1fa11d232f174e.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
اهداف هوش تجاری بهینه سازی، تحلیل،کنترل و
cache/resized/2155eeaacb47eb990b813d3f9529be73.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 6:00pm
سیستم مدیریت انبارچیست؟ انبار محل و فضایی
cache/resized/f86aefb848fcf6f4b935c7f13ea63686.jpg
29 فروردين 1394
3:00pm 4:00pm
اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد
cache/resized/d6c35a271c74db1ff66e075b9ce5f5eb.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 5:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/b0d8eff006dc40397fc72c06479b6f5d.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت   خدمات
cache/resized/a49765f249cd5b84b49f710953491c16.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/0bdfe68abc02f4eb90dfe71c90e81610.jpg
02 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت  

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

 • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
 • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
 • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا