• ارتباط با ما
 • مقالات
 • -->

  حذف همه ی موارد یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

  نویسنده :  

  برای انجام این کار یکی از کدهای زیر را در یک Script editor وارد کنید.

  <input type="button" id="btnDeleteItems" value="Click Here"/>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  
  <script>
  $(document).ready(function(){
  $("#btnDeleteItems").click(function(){
  DeleteAllItems();
  });
  });
  
  function DeleteAllItems(){
  var ctx = SP.ClientContext.get_current(),
  list = ctx.get_web().get_lists().getByTitle('Ideas'),
  query = new SP.CamlQuery(),
  items = list.getItems(query);
  ctx.load(items, "Include(Id)");
  ctx.executeQueryAsync(function () {
  var enumerator = items.getEnumerator(),
  itemArray = [];
  while (enumerator.moveNext()) {
  itemArray.push(enumerator.get_current());
  }
  
  for (var s in itemArray) {
  itemArray[s].deleteObject();
  }
  ctx.executeQueryAsync();
  });
  }
  </script>


  <input type="button" id="btnSubmit" value="Delete All Items" /><br/>
  
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
  <script>
  $(function () {
  bindButtonClick();
  });
  function bindButtonClick() {
  $("#btnSubmit").on("click", function () {
  deleteAllItemsFromList();
  });
  }
  
  var clientContext;
  var website;
  var oList;
  var cnt = 0;
  
  function deleteAllItemsFromList() {
  clientContext = SP.ClientContext.get_current();
  website = clientContext.get_web();
  oList = website.get_lists().getByTitle('SourceList');
  
  var camlQuery = new SP.CamlQuery();
  camlQuery.set_viewXml('<View><RowLimit>100</RowLimit></View>');
  this.collListItem = oList.getItems(camlQuery);
  
  clientContext.load(website);
  clientContext.load(collListItem, 'Include(Id)');
  clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed));
  }
  
  function onQuerySucceeded(sender, args) {
  var listItemInfo = ";
  var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
  while (listItemEnumerator.moveNext()) {
  var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
  var ID = oListItem.get_id();
  var oListItemDel = oList.getItemById(ID);
  oListItemDel.deleteObject();
  clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onDeleteSucceeded), Function.createDelegate(this, this.onDeleteFailed));
  }
  }
  
  function onQueryFailed(sender, args) {
  alert('Failed');
  }
  
  function onDeleteFailed(sender, args) {
  alert('Failed');
  }
  
  function onDeleteSucceeded(sender, args) {
  cnt = cnt + 1;
  alert('Delete success : ' + cnt);
  }
  </script>

  حذف همه ی موارد یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

  برترین مطالب آموزشی

  این آموزش به سه بخش  اصلی تقسیم می شود: دریافت آیتم های انتخاب شده با استفاده از
  در این مقاله جایگزین کردن فرم نینتکس را با پاورفرم توضیح خواهیم داد. این مقاله به دو بخش
  در این آموزش، ما در مورد چگونگی ایجاد یک وب پارت چارت سازمانی (JavaScript (jsom در شیرپوینت آنلاین
  برای اینکه ارتباط شیرپوینت، Lync و Nintex را برقرار کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم:
  دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند
  یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...  
  آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی اسکریپت های مربوط به گرید   مقدار دهی به آیتم های
  ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) کد مورد نظر را در یک script
  آموزش پاورفرم - اسکریپت های کاربردی  اسکریپت های مربوط به تاریخ برای مقداردهی کنترل
  همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel   همانطور که مستحضر هستید اکشن
  //courtesy of BoogieJack.com function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return

  برخی از سامانه های طراحی شده

  meeting
  09 اسفند 1398
  5:00pm 6:00pm
  شیرپوینت سنتر

  SharePointCenter

  سامانه جلسات تعریف و زمانبندی
  cache/resized/c070ec9caba824f704ac176e92f52d5a.jpg
  09 اسفند 1398
  5:00pm 6:00pm
  شیرپوینت سنتر

  SharePointCenter

  سامانه مدیریت مستندات قابلیت طبقه
  3
  18 بهمن 1398
  5:00pm 6:00pm
  شیرپوینت سنتر

  SharePointCenter

  سامانه مدیریت وظایف امکان تخصیص
  3
  06 بهمن 1398
  5:00pm 6:00pm
  شیرپوینت سنتر

  SharePointCenter

  سامانه مدیریت دانش قابلیت ذخیره
  cache/resized/b136b44ef739ccdaf6df0cddbe3dd750.jpg
  26 آذر 1397
  5:00pm 6:00pm
  سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان در
  cache/resized/4dcba876779c829aac4282a4b42207a3.jpg
  26 آذر 1397
  5:00pm 6:00pm
  یکی از مهمترین مسایل در طراحی شیرپوینت قسمت
  cache/resized/5825b621af6c25f9bd1fa11d232f174e.jpg
  26 آذر 1397
  5:00pm 6:00pm
  اهداف هوش تجاری بهینه سازی، تحلیل،کنترل و
  cache/resized/2155eeaacb47eb990b813d3f9529be73.jpg
  29 فروردين 1394
  2:00pm 6:00pm
  سیستم مدیریت انبارچیست؟ انبار محل و فضایی
  cache/resized/f86aefb848fcf6f4b935c7f13ea63686.jpg
  29 فروردين 1394
  3:00pm 4:00pm
  اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد
  cache/resized/d6c35a271c74db1ff66e075b9ce5f5eb.jpg
  29 فروردين 1394
  2:00pm 5:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
  modules/mod_sj_k2_extraslider/assets/images/nophoto.png
  29 فروردين 1394
  5:00pm 6:00pm
  سامانه مکاتبات اداری طراحی
  cache/resized/a49765f249cd5b84b49f710953491c16.jpg
  29 فروردين 1394
  5:00pm 6:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان

  تماس با ما

  شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

  دپارتمان شیرپوینت ایران

  بالا