-->

توابع SQL

نویسنده :  

SQL توابع تعریف شده زیادی برای انجام محاسبات بر روی داده ها دارد ...

توابع Aggregate در SQL

توابع Aggregate تنها یک مقدار را براساس داده های یک ستون برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Aggregate

:AVG()میانگین مقادیر یک ستون را بر می گرداند

فرم دستور AVGدر SQL

SELECTAVG(column_name)FROMtable_name

:COUNT()شماره سطرهای یک ستون را برمی گرداند

فرم تابع (COUNT(column_name در SQL

تابع COUNT(column_name) تعداد مقادیر ستون مشخص شده را بر می گرداند (مقدار NULL شمرده نمی شود.(

SELECT COUNT(column_name) FROM table_name

  فرم تابع (*)COUNTدر SQL

تابع (*)COUNT تعداد رکوردهای یک جدول را بر می گرداند.

SELECT COUNT(*) FROM table_name

فرم تابع COUNT(DISTINCT column_name) در SQL

تابع COUNT(DISTINCT column_name) تعداد مقادیر متمایز از یک ستون معین را بر می گرداند.

SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name

نکته: تابع COUNT(DISTINCT) در ORACLE و Microsoft SQL Server کار می کند اما در Microsoft Access کار نمی کند.

:FIRST()اولین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستورFIRST_value() در SQL

SELECTFIRST(column_name)FROMtable_name

نکته: تابع FIRST() تنها در MS Accessکاربرد دارد.

روش جایگزین جهت استفاده از تابع FIRST() در SQL Server, MySQL و Oracle

فرم دستور در SQL Server

SELECT TOP 1 CompanyName FROM Customers

ORDER BY CustomerID ASC

:LAST()آخرین مقدار ستون را بر می گرداند

:MAX()بزرگترین مقدار ستون را بر می گرداند

فرم دستور MAX() در SQL

SELECT MAX(column_name) FROM table_name

:MIN()کوچکترین مقدار ستون را بر می گرداند

:SUM()مجموع داده های ستون را بر می گرداند

فرم دستور SUM() در SQL

SELECT SUM(column_name) FROM table_name

توابع Scalar در SQL

توابع Scalar تنها یک مقدار را بر اساس داده ورودی برمی گردانند.

توابع پرکاربرد Scalar

:UCASE() کاراکتر های یک فیلد را به حروف بزرگ تبدیل می کند

:LCASE()کاراکتر های یک فیلد را به حروف کوچک تبدیل می کند

:MID()کاراکترهایی را از یک فیلد متنی بیرون می کشد

:LEN()طول یک فیلد متنی را بر می گرداند

:ROUND()یک فیلد عددی را به عددی با تعداد اعشار مشخص گرد می کند

:NOW() تاریخ و ساعت جاری سیستم را بر می گرداند

:FORMAT() مشخص می کند یک فیلد با چه فرمتی نمایش داده شود

برترین مطالب آموزشی

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
1- ابتدا نسخه اصلی پاورفرم را که در سایت قرار داده شده است دانلود نمایید . 2- فایل تقویم
کد ذیل را درقسمت Option => Include  وارد نمایید . div.k-grid-header, div.k-grid-footer{
تغییر عرض نمایش ستون ها با کمک شیرپوینت دیزاینر و بدون کد نویسی بعد از باز کردن نمای دلخواه در
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel در صورتی تکمیل می شود که تمامی شاخه های آن
  دلیل گم کردنID  Outcome ها در Flexi task وقتی شما اکشن Flexi task را کپی می
فعالسازی Drag & Drop در Attachment فرم ساز PowerForms 1. کد زیر را درقسمت Include پاورفرم
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند

برخی از سامانه های طراحی شده

cache/resized/ac6988e056ca8d798e239cc2707b1d06.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی
cache/resized/b136b44ef739ccdaf6df0cddbe3dd750.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان در
cache/resized/4dcba876779c829aac4282a4b42207a3.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
یکی از مهمترین مسایل در طراحی شیرپوینت قسمت
cache/resized/5825b621af6c25f9bd1fa11d232f174e.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
اهداف هوش تجاری بهینه سازی، تحلیل،کنترل و
cache/resized/2155eeaacb47eb990b813d3f9529be73.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 6:00pm
سیستم مدیریت انبارچیست؟ انبار محل و فضایی
cache/resized/f86aefb848fcf6f4b935c7f13ea63686.jpg
29 فروردين 1394
3:00pm 4:00pm
اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد
cache/resized/d6c35a271c74db1ff66e075b9ce5f5eb.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 5:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/b0d8eff006dc40397fc72c06479b6f5d.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت   خدمات
cache/resized/a49765f249cd5b84b49f710953491c16.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/0bdfe68abc02f4eb90dfe71c90e81610.jpg
02 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت  

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا