-->

دانلود شیرپوینت

Sharepoint2019

برای دریافت فایل نصبی هریک از نسخه های شیرپوینت کلیک کنید.
دانلود شیرپوینت 2019

download

دانلود شیرپوینت 2016

download

دانلود شیرپوینت 2013

download

برای دریافت فایل نصبی هریک از نسخه های وب پارت نینتکس کلیک کنید.
دانلود Nintex for sharepoint 2019

download

دانلود Nintex for sharepoint 2016

download

دانلود Nintex for sharepoint 2013

download

برای دریافت فایل نصبی آخرین نسخه وب پارت پاورفرم ( مناسب با SharePoint 2016 )کلیک کنید.
دانلود نسخه 2.83

download

دانلود نسخه 2.75

download

دانلود SharePoint

دانلود شیرپوینت 2013

دانلود شیرپوینت 2016

دانلود شیرپوینت 2019

دانلود شیرپوینت دیزاینر

دانلود sharepoint 2016

دانلود sharepoint 2019

دانلود نینتکس

دانلود Nintex

دانلود نینتکس 2013

دانلود نینتکس 2016

دانلود نینتکس 2019

دانلود پاورفرم

دانلود BPC Powerforms

دانلود پاورفرم 2013

دانلود پاورفرم 2016

دانلود پاورفرم 2019

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا