خدمات شیرپوینت

خدمات شیرپوینت

توسعه شیرپوینت

مشاوره شیرپوینت

هوش تجاری شیرپوینت

آموزش شیرپوینت

برندینگ شیرپوینت

مشاوره شیرپوینت

توسعه شیرپوینت

Slider
Image is not available
برنامه

مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت

0ساعت

پشتیبانی سامانه های شیرپوینت

برنامه نویسی شیرپوینت

پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت

توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت

0ساعت
0ساعت

آموزش کاربری شیرپوینت

اول
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت

(مدیریت مجموعه)

(کارشناس حرفه ای)

Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
دوم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(مدیریت مجموعه)
(کارشناس حرفه ای)
Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
سوم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(کارشناس حرفه ای)
(مدیریت مجموعه)
Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
چهارم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(مدیریت مجموعه)
(کارشناس حرفه ای)
Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
پنجم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(مدیریت مجموعه)
(کارشناس حرفه ای)
Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
ششم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(مدیریت مجموعه)
(کارشناس حرفه ای)
Image is not available
برنامه
مدیریت ، مشاوره و معماری شیرپوینت
0ساعت
پشتیبانی سامانه های شیرپوینت
برنامه نویسی شیرپوینت
پیاده سازی هوش تجاری شیرپوینت
توسعه و طراحی فرم و فرآیند شیرپوینت
0ساعت
0ساعت
آموزش کاربری شیرپوینت
هفتم
برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید
55 ساعت
(مدیریت مجموعه)
(کارشناس حرفه ای)
Slider

خدمات sharepoint

مشاوره sharepoint

طراحی شیرپوینت

شرکت شیرپوینت

برنامه نویسی شیرپوینت

بسته های کامل پرتال شیرپوینت

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

نینتکس

نینتکس رایگان

فرم شیرپوینت

نینتکس 2019

فرآیند شیرپوینت

پاورفرم 2019

پاورفرم 2016

تلگرام شیرپوینت

نینتکس 2016

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 021-77465290  و 09127192570
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا