-->

ایجاد، بروزرسانی، حذف و نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

نویسنده :  

ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

کد مورد نظر را در یک script editor وارد کنید.

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(createListItem,'sp.js'); 

function createListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();

var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var itemInfo = new SP.ListItemCreationInformation();
var listItem = list.addItem(itemInfo);
listItem.set_item('Title', 'Item-1');
listItem.set_item('Description', 'Item-1 Description');
listItem.update();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item created successfully !');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to update item: ' + args.get_message());
}
</script>

ایجاد آیتم در یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom) - روش پویا

<input id="txtTitle" name="txtTitle" type="text" />

<input name="ADD" id="btnAdd" type="submit" value="Add Item to List" />
<script language="javascript" type="text/javascript">

$(document).ready(function () {

$("#btnAdd").click(function () {
var title = $("#txtTitle").val();
AddListItem(title);
});
});
function AddListItem(TitleField) {
var ListName = "Employee";
var context = new SP.ClientContext.get_current();
var lstObject = context.get_web().get_lists().getByTitle(ListName);
var listItemCreationInfo = new SP.ListItemCreationInformation();
var newItem = lstObject.addItem(listItemCreationInfo);
newItem.set_item('Title', TitleField);
newItem.update();
context.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onSuccess),
Function.createDelegate(this, this.onFailure));
}
function onSuccess() {
alert('Item created');
}
function onFailure(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() + '\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

بروزرسانی آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(updateListItem,'sp.js'); 

function updateListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var listItem = list.getItemById(2);
listItem.set_item('Title', 'Updated List Item Title');
listItem.set_item('Description', 'Updated List Item Description');
listItem.update();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded), Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item updated successfully !');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to update item: ' + args.get_message());
}
</script>

حذف آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script language="javascript" type="text/javascript">
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(deleteListItem,'sp.js'); 

function deleteListItem() {
var clientContext = new SP.ClientContext.get_current();
var list = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('MyCustomList');
var listItem = list.getItemById(2);
listItem.deleteObject();
clientContext.executeQueryAsync(Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded() {
alert('Item deleted');
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Could not able to delete item: ' + args.get_message());
}

</script>

نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<div id="divListItems"></div>
<script>
$(function () {
ExecuteOrDelayUntilScriptLoaded(retrieveListItems, "sp.js");
});
var collListItem;
function retrieveListItems() {
var clientContext = new SP.ClientContext();
var oList = clientContext.get_web().get_lists().getByTitle('Employees');
var camlQuery = new SP.CamlQuery();
collListItem = oList.getItems(camlQuery);
clientContext.load(collListItem);
clientContext.executeQueryAsync(
Function.createDelegate(this, this.onQuerySucceeded),Function.createDelegate(this, this.onQueryFailed)
);
}

function onQuerySucceeded(sender, args) {
var listItemInfo = ";
var listItemEnumerator = collListItem.getEnumerator();
while (listItemEnumerator.moveNext()) {
var oListItem = listItemEnumerator.get_current();
listItemInfo += '<strong>ID: </strong> ' + oListItem.get_id() +
' <strong>Title:</strong> ' + oListItem.get_item('Title') +
' <strong>FirstName:</strong> ' + oListItem.get_item('FirstName') +
' <strong>LastName:</strong> ' + oListItem.get_item('LastName') +
'<br />';
}
$("#divListItems").html(listItemInfo);
}

function onQueryFailed(sender, args) {
alert('Request failed. ' + args.get_message() +
'\n' + args.get_stackTrace());
}
</script>

ایجاد، بروزرسانی، حذف و نمایش آیتم های یک لیست با استفاده از JavaScript object model (jsom)

برترین مطالب آموزشی

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار SharePoint ارتباط کامل با مجموعه آفیس می­باشد ...
1- ابتدا نسخه اصلی پاورفرم را که در سایت قرار داده شده است دانلود نمایید . 2- فایل تقویم
کد ذیل را درقسمت Option => Include  وارد نمایید . div.k-grid-header, div.k-grid-footer{
تغییر عرض نمایش ستون ها با کمک شیرپوینت دیزاینر و بدون کد نویسی بعد از باز کردن نمای دلخواه در
همانطور که مستحضر هستید اکشن عملیات موازی یا Parallel در صورتی تکمیل می شود که تمامی شاخه های آن
  دلیل گم کردنID  Outcome ها در Flexi task وقتی شما اکشن Flexi task را کپی می
فعالسازی Drag & Drop در Attachment فرم ساز PowerForms 1. کد زیر را درقسمت Include پاورفرم
دانلود کتاب آموزشی شیرپوینت مقدمه: شما برای سازمان خود نیاز به نرم افزاری دارید که بتواند

برخی از سامانه های طراحی شده

cache/resized/ac6988e056ca8d798e239cc2707b1d06.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی
cache/resized/b136b44ef739ccdaf6df0cddbe3dd750.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان در
cache/resized/4dcba876779c829aac4282a4b42207a3.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
یکی از مهمترین مسایل در طراحی شیرپوینت قسمت
cache/resized/5825b621af6c25f9bd1fa11d232f174e.jpg
26 آذر 1397
5:00pm 6:00pm
اهداف هوش تجاری بهینه سازی، تحلیل،کنترل و
cache/resized/2155eeaacb47eb990b813d3f9529be73.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 6:00pm
سیستم مدیریت انبارچیست؟ انبار محل و فضایی
cache/resized/f86aefb848fcf6f4b935c7f13ea63686.jpg
29 فروردين 1394
3:00pm 4:00pm
اطلاعات شرکت ثبت اطلاعات شرکتی که میخواهد
cache/resized/d6c35a271c74db1ff66e075b9ce5f5eb.jpg
29 فروردين 1394
2:00pm 5:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/b0d8eff006dc40397fc72c06479b6f5d.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت   خدمات
cache/resized/a49765f249cd5b84b49f710953491c16.jpg
29 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
خدمات دپارتمان شیرپوینت خدمات دپارتمان
cache/resized/0bdfe68abc02f4eb90dfe71c90e81610.jpg
02 فروردين 1394
5:00pm 6:00pm
  خدمات دپارتمان شیرپوینت  

تماس با ما

شیرپوینت سنتر

  • آدرس: استان تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سهروردی شمالی ، خیابان امامی ، پلاک 8
  • شماره تماس: 09196202395 - 09358791030
  • ایمیل: info@sharepointcenter.ir

دپارتمان شیرپوینت ایران

بالا